Prisstruktur

REGNSKAP:

Ved å bruke våre digitale-/automatiserte løsninger vil du som kunde få lave regnskapskostander.  Vi har faste pris på ferdig bokført bilag via vår skybaserte Digital Accounting (DA) løsning (egen prisliste).

Bilagene sendes inn via epost direkte fra leverandør til DA, du som kunde attesterer bilaget (via web på PC/mobil/nettbrett), bilaget blir bokført og oppdatert i vår regnskapssystem. 

For dette betaler du som kunde kr. 23,50 pr. inngående faktura.

For føring av manuelle bank-/utgående faktura bilag er prisen kr. 16,- pr bilag

Ved å bruke denne løsningen blir alle dine bilag elektronisk lagret som gjør at du kan søke opp bilaget elektronisk (via web på PC/mobil/nettbrett).  Du vil også kunne få rapporter på samme måte.

Øvrig regnskapsarbeid utføres etter både fast- og timepris. 

LØNN:

Lønnskjøring pr ansatt pr lønnslipp starter på kr. 185,- (inkl. A-melding) for inntil 15 ansatte.  Ved flere ansatte blir prisen lavere.  Ved bruk av Tamigo Vaktplan-system (for de som kan bruke dette) vil prisen være kr. 120,- pr. ansatt pr lønnsslipp.

Øvrige arbeid belastes pr. time, og det er egne priser på reiseregningssystemer.  GDPR-pakker kommer også utenom.

ÅRSOPPGJØR/SKATTEPAPIRER:

Prises etter medgått tid.

ØVRIGE TJENESTER:

KOntakt oss gjerne for en uforpliktende prat og tilbud.


La oss hjelpe deg!

E-post
Melding